METROFOOD-RI

METROFOOD-RI

Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition (www.metrofood.eu) sdružuje již 48 partnerů z 18 zemí

Infrastruktura METROFOOD-RI získala v roce 2016 statut „Emerging project“ a v roce 2018 se jí podařilo dostat se v rámci evropských výzkumných infrastruktur na Cestovní mapu ESFRI v oblasti Health & Food. METROFOOD-RI usiluje do budoucna o získání statutu ERIC.

METROFOOD-CZ
národní uzel Evropské výzkumné infrastruktury

METROFOOD-CZ je první velká infrastruktura v České republice zaměřená na oblasti zemědělství, výživy a potravinářských věd. Tato oblast vyžaduje multidisciplinární přístup a odborné znalosti chemie, biologie, biochemie, výživy, dietetiky, toxikologie, potravinářské technologie, obecné metrologie, environmentálních věd, agroekologie, agronomie a chemie životního prostředí.

METROFOOD-CZ poskytuje své služby široké škále uživatelů, výzkumníkům, akademickým pracovníkům, dozorovým orgánům statní správy, obchodníkům s potravinami, spotřebitelům a široké veřejnosti.

Tito koncoví uživatelé mohou být veřejné i soukromé výzkumné laboratoře a výzkumné skupiny působící v mnoha vědních oblastech (metrologie, analytická chemie, analýza potravin, složení potravin a výživa, kvalita a bezpečnosti potravin, zpracování potravin; epidemiologické studie a analýza rizik); potravinářské společnosti; instituce a služby (vzdělání, výzkum, distribuce potravin, dodávky vstupů).

Výzkumná infrastruktura METROFOOD-CZ je otevřená všem uživatelům se zajímavými vědeckými projekty z celého světa